desek? Gdzie bys szukal? Zobacz najlepszy

Drewno jest materiałem niejednorodnym pod względem budowy. Posiada duże wady, anomalie, uszkodzenia lub nowe naturalne i wzięte cechy, które odbierają jego zaletę technologiczną oraz zmniejszają zakres użyteczności, ale również mogą zwiększać jego plusy ozdobne. Z elementu widzenia przerobu surowca drzewnego, drewno powinno mieć kształt walca, równomierną słoistość, przebieg włókien podobny do dużej osi, a nie powinno mieć sęków (gałęzi).


Obecnie drewno łączone jest jako materiał konstrukcyjny oraz wykończeniowy. Swoją pozycję zawdzięcza swej słabości i wystarczającymi do wielu zastosowań własnościami wytrzymałościowymi. Dostosowuje się je jako materiał na ziemie, boazerie, do działania więźb dachowych budynków, altan, wiat, ograniczeń i pergoli, sprzętów i zabawek. W wielu krajach, m.in. w Ameryce Północnej (USA i Kanada), drewno jest w dalszym rozwoju ważnym produktem budowlanym i używa się go do sieci większości niskich zabudowań mieszkalnych. Drewno małowartościowe, odpady powstałe przy produkcji różnych sortymentów drzewa są używane do pracy płyt pilśniowych, wiórowych, OSB, sklejki[3">, itd., które też są artykułem do działania wielu przedmiotów zwyczajnego użytku. Inne odpady drewniane (obrzynki, wióry, trociny itp.) są surowcem energetycznym.

Polecam dobry sklep z drewnem w którym są deski heblowane drewno-market.pl najlepsze ceny.

SOSNA
Iglasty rodzaj drzewa o niskiej gęstości i cenie opałowej. Często stosowane jako podpałka ze powodu na łatwość rozpalania. Zapala się stosunkowo szybko
i nierównomiernie. Podczas opalania może być iskrzenie


Polska norma (PN-79/D-01011, "wady drewna") wyróżnia będące grupy wad:

sęki
pęknięcia
wady kształtu
wady budowy
zabarwienia
zgnilizny
uszkodzenia techniczne
W zestawieniu do wielu różnych materiałów drewno cechuje szereg wad połączonych spośród jego biologicznym pochodzeniem. Artykuły oraz owoce drzewne bez odpowiedniego zabezpieczenia szybko ulegają degradacji pod wpływem wody, owadów, grzybów i małży będących pasożytami drewna. Zmienne warunki wilgotności prowadzą przeważnie do paczenia się i pękania drewna. Owady i grzyby obniżają mechaniczną wytrzymałość drewna.

Wady drewna zawsze dają zmniejszenie jego wartości także mogą dać jego dyskwalifikację jako materiału. Chcą z różnych czynników:

połączone ze rozwojem drzewa to – sęki, rdzeń mimośrodowy, wielordzenność, zawoje, skręt włókien, pęknięcia (np. mrozowe) itp.;
związane z żerowaniem owadów na drewnie lub drewnie, np. spuszczel domowy (Hylotrupes bajulus), trzpiennik żółty (Sirex gigas), rytel pospolity (Hylocoetus dermestoides), drwalnik paskowany (Trypodendron lineatum), kołatek uparty (Anobium pertinax), kołatek meblowy (Anobium domesticus), Limnoria lignorum, a ponadto objęty ochroną gatunkową kozioróg dębosz; oraz małży, np. świdrak okrętowiec (Teredo navalis);
połączone z procesami gnilnymi, zagrzybieniem podczas wzrostu drzewa czy po jego rzuceniu, powodują zmianę zabarwienia, siniznę, zgniliznę czyli mursz.
Przykłady grzybów uczących się na drewnie:

grzyby pozwalające szybki rozkład drewna na dużych powierzchniach: grzyb domowy właściwy stroczek domowy (Merulius lacrimans), grzyb domowy biały porzyca inspektowa (Poria vaporaria), grzyb piwniczny gnilica mózgowata (Coniophora cerebella), grzyb kopalniany krowiak bocznotrzonowy (Paxillus acheruntius);
grzyby występujące "gniazdowo": grzyb podkładowy twardziak łuskowaty (Neolentinus lepideus), grzyb słupowy siatkowiec płotowy (Lensites sepiaria).

DĄB
Bardzo wydajne drewno opałowe
o dużej kaloryczności. Posiada włóknistą strukturę. Dąb jednak powinien być dłużej sezonowany
(od 2 do 3 lat) ze względu na dużą zawartość taniny. Przy spalaniu wydziela się jasny kurz i przyjazny przyjemny zapach.

BRZOZA
Bardzo popularny wybór konsumentów ze względu na prostą wartość do grupie drewna. Niewątpliwą zaletą jest opalanie się w całości nawet jeżeli drzewo nie zostało odpowiednio
i wystarczająco długo sezonowane. Brzoza nie iskrzy się przy spalaniu
i powoli trwa żar.


Do konserwacje drewna, zwykle w budownictwie, należą takie prace jak:

nieużywanie drewna wynikającego z rozbiórki starych domów,
niemalowanie drewna farbami olejnymi przed jego wysuszeniem,
wietrzenie pomieszczeń, w jakich drewno jest zastosowane,
wykonanie odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej,
wykonanie impregnacji preparatami grzybo- i pleśniobójczymi,
wykonanie zabezpieczenia przeciwogniowego.
Zalety drewna jako surowca:

proste w obróbce (gatunki miękkie),
izoluje termicznie i elektrycznie,
produkt ekologiczny,